Johtokunta vuodelle 2017
Puheenjohtaja Paula Masalin
Johtokunnan jäsenet:
Rahastonhoitaja Pentti Puro
Sihteeri Timo Korvanen
Eino Björn
Vuokko Bergström
Varalla:
Tenho Mäkelä
Maija Mäkelä